1

About وضعیت دین در جهان

News Discuss 
البته ممکن است با این تعریف تمام فرقه های شیعیان را امامیه نامید اما خود این امامیه اصطلاحی است که بتوان آن را از دیگر فرقه ها جدا کرد. همان است که به امامت منصوص دوازده امام پس از محمد مصطفی(ص) معتقد است. زرق: یعنی درباره آن تحقیق کنند تا https://donalde392eue4.levitra-wiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story